• Eyebrow Pencil

  • Sat, 04/01/2020 - 06:24
  • Lượt xem: 4313
  • Giá: 400.000 đ
  • Mô tả : Chì kẻ chân mày với tông màu tự nhiên, lâu trôi và dầu cọ chải giúp tạo nên lông mày sắc nét.
  • Đặt hàng

Chì kẻ chân mày với tông màu tự nhiên, lâu trôi và dầu cọ chải giúp tạo nên lông mày sắc nét.